Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Obrazowanie w spektrometrii mas
Efekt kształcenia:
Student zyskuje wiedzę o technice analitycznej jaką jest obrazowanie powierzchni za pomocą spektrometrii mas i o zastosowaniu tej techniki w kryminalistyce
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_W09
    Zna i rozumie metody, narzędzia oraz techniki pozyskiwania informacji i danych pozwalających opisywać procesy i zjawiska społeczne