Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Obrazowanie w spektrometrii mas
Efekt kształcenia:
Potrafi zabierać głos w dyskusji wykorzystując swoją wiedzę
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_K04
    Ma świadomość znaczenia wiedzy interdyscyplinarnej w procesie opisu oraz wyjaśniania różnych procesów i zjawisk społecznych