Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Leki vs narkotyki
Efekt kształcenia:
Ma świadomość potrzeby ciągłego uzupełniania wiedzy
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_K01
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych;