Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Propedeutyka nauk materiałowych
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie regulamin studiów AGH. Zna specjalności realizowane na Wydziale IMiC AGH.
Powiązania z KEU:
  • CER1A_K01
    Uczenia się przez całe życie i efektywnego wykorzystania swoich umiejętności w pracy inżyniera, a także krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności oraz uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.