Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Mikroskopia w zastosowaniach kryminalistycznych
Efekt kształcenia:
Zna zasady działania mikroskopów optycznych, fluorescencyjnych, elektronowych i mikroskopu sił atomowych
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_W07
    Ma elementarną wiedzę na temat cyklu życia urządzeń, ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy; ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego;