Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Mikroskopia w zastosowaniach kryminalistycznych
Efekt kształcenia:
Ma świadomość roli jaką odgrywają nowoczesne metody mikroskopowe w kontekście analizy próbek kryminalistycznych; potrafi przekazywać wiedzę na ten temat w sposób jasny i zrozumiały
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_K01
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych;