Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Elektroniczne systemy zabezpieczeń
Efekt kształcenia:
Student ma podbudowaną prawnie wiedzę na temat elementów współczesnych systemów zabezpieczeń, kontroli dostępu, telewizji dozorowej i monitoringu. Zna ograniczenia ich funkcjonalności i użytkowania.
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_W03
    Ma wiedzę w zakresie zasad działania elementów elektronicznych oraz prostych systemów elektronicznych; ma wiedzę w zakresie architektury i oprogramowania systemów wbudowanych, zna metody ich programowania w językach wysokiego i niskiego poziomu;
  • NKT1A_W08
    Zna i rozumie normy prawne oraz etyczne, w oparciu o które funkcjonują instytucje oraz postępują funkcjonariusze i pracownicy systemu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz wymiaru sprawiedliwości. Zna i rozumie podstawowe pojęcie z zakresu wskazanych dziedzin prawa oraz ich wzajemne interakcje, a także ich znaczenie dla praw i wolności jednostki