Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Elektroniczne systemy zabezpieczeń
Efekt kształcenia:
Student zna schemasty blokowe i strruktury współczesnych systemów sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji dozorowej i monitoringu. Student rozumie współzależności między tymi systemami.
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_W03
    Ma wiedzę w zakresie zasad działania elementów elektronicznych oraz prostych systemów elektronicznych; ma wiedzę w zakresie architektury i oprogramowania systemów wbudowanych, zna metody ich programowania w językach wysokiego i niskiego poziomu;