Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Analiza danych i uczenie maszynowe
Efekt kształcenia:
Zna metody i techniki uczenia maszynowego i ich zastosowanie w analizie danych.
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_W05
    Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania; zna zasady doboru języka programowania do rozwiązywania problemów w zakresie oprogramowania sprzętu i usług; rozumie metody specyfikowania podstawowych wymagań w zakresie oprogramowania;
  • NKT1A_W09
    Zna i rozumie metody, narzędzia oraz techniki pozyskiwania informacji i danych pozwalających opisywać procesy i zjawiska społeczne