Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy postępowania karnego
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę z zakresu przebiegu postępowania karnego - postępowania przygotowawczego oraz sądowego
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_W08
    Zna i rozumie normy prawne oraz etyczne, w oparciu o które funkcjonują instytucje oraz postępują funkcjonariusze i pracownicy systemu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz wymiaru sprawiedliwości. Zna i rozumie podstawowe pojęcie z zakresu wskazanych dziedzin prawa oraz ich wzajemne interakcje, a także ich znaczenie dla praw i wolności jednostki