Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Podstawy postępowania karnego
Efekt kształcenia:
Rozumie zasady i przebieg procesu karnego oraz specyfikę działania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, dzięki czemu może efektywnie współpracować z tymi organami.
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_K01
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych;