Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
BIM w Inżynierii Środowiska
Efekt kształcenia:
Potrafi wykonać sparametryzowane modele odwzorowujące typowe urządzenia stosowane w technicznych instalacjach wewnętrznych (w szczególności instalacjach HVAC)
Powiązania z KEU:
  • IKS1A_U02
    Potrafi planować i realizować własną ścieżkę rozwoju, pracować samodzielnie i zespołowo nad rozwiązaniem problemu inżynierskiego, na podstawie wybranych źródeł naukowych z zakresu kształtowania środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, przeprowadzać krytyczną analizę uzyskanych wyników, formułować wnioski.
  • IKS1A_U03
    Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty i symulacje; projektować, wykonywać podstawowe instalacje oraz rozwiązywać zadania inżynierskie dla kształtowania środowiska wewnętrznego i zewnętrznego używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów.