Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
BIM w Inżynierii Środowiska
Efekt kształcenia:
Umie wykorzystać poznane narzędzie do w pracy zespołowej i rozwiązywania wielobranżowych zagadnień inżynierskich
Powiązania z KEU:
  • IKS1A_K02
    Pracując indywidualnie lub zespołowo jest gotów, w sposób przedsiębiorczy i kreatywny do określania i rozwiązywania priorytetowych zadań inżynierskich dla kształtowania środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Przestrzega zasad etyki zawodowej i jest gotów egzekwować je od otoczenia.