Dane EU modułowego:
Kod:
M_K004
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
BIM w Inżynierii Środowiska
Efekt kształcenia:
Potrafi ocenić przydatność narzędzi wspomagania komputerowego i działać w sposób przedsiębiorczy
Powiązania z KEU:
  • IKS1A_K03
    Wykazuje postawę przedsiębiorczą; jest gotów do działania na rzecz kształtowania środowiska zewnętrznego i wewnętrznego oraz interesu publicznego z wykorzystaniem nabytej wiedzy i umiejętności w rozwiązywaniu problemów inżynierskich zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.