Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Programowanie systemów wbudowanych
Efekt kształcenia:
Potrafi projektować systemy wbudowane na bazie mikrokontrolera z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, wspierajacych proces wnioskowania w kryminalistyce, przy wykorzystaniu właściwych metod, technik i narzędzi,
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_U07
    Potrafi projektować systemy wbudowane oraz aplikacje komputerowe z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, wspierajacych proces wnioskowania w kryminalistyce, przy wykorzystaniu właściwych metod, technik i narzędzi,