Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Technika cyfrowa
Efekt kształcenia:
Student zna i rozumie zasadę działania złożonych układów cyfrowych takich jak pamięci czy też układy programowalne
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_W03
    Ma wiedzę w zakresie zasad działania elementów elektronicznych oraz prostych systemów elektronicznych; ma wiedzę w zakresie architektury i oprogramowania systemów wbudowanych, zna metody ich programowania w językach wysokiego i niskiego poziomu;