Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Technika cyfrowa
Efekt kształcenia:
Student ma podstawową wiedzę w zakresie zasady działania podstawowych funkcji logicznych oraz sposobu ich realizacji w układach cyfrowych
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_W03
    Ma wiedzę w zakresie zasad działania elementów elektronicznych oraz prostych systemów elektronicznych; ma wiedzę w zakresie architektury i oprogramowania systemów wbudowanych, zna metody ich programowania w językach wysokiego i niskiego poziomu;