Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Informacja kryminalna
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę na temat systemów bazodanowych przetwarzających informacje kryminalne
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_W09
    Zna i rozumie metody, narzędzia oraz techniki pozyskiwania informacji i danych pozwalających opisywać procesy i zjawiska społeczne