Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Informacja kryminalna
Efekt kształcenia:
Potrafi wskazać metody uzyskiwania informacji kryminalnych
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_U10
    Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną i specjalistyczną do interpretowania wybranych zjawisk społecznych w obszarze obowiązującego prawa i w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz formułować własne opinie.