Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy etyki
Efekt kształcenia:
Student potrafi rozstrzygać dylematy i podejmować decyzję w oparciu o normy etyczne.
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_U11
    Potrafi interpretować przepisy prawa i przeprowadzić ich analizę w kontekście funkcjonowania instytucji państwa oraz praw i wolności obywateli. Potrafi także stosować uzyskaną wiedzę teoretyczną i specjalistyczną dla usprawnienia działań na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli.