Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy analizy informacji
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę na temat zaawansowanych narzędzi stosowanych do przetwarzania informacji i tworzenia produktów analitycznych
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_W09
    Zna i rozumie metody, narzędzia oraz techniki pozyskiwania informacji i danych pozwalających opisywać procesy i zjawiska społeczne