Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy analizy informacji
Efekt kształcenia:
Posiada niezbędna wiedzę z zakresu źródeł i zakresu możliwych do uzyskania informacji niezbędnych do prowadzenia analizy
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_W09
    Zna i rozumie metody, narzędzia oraz techniki pozyskiwania informacji i danych pozwalających opisywać procesy i zjawiska społeczne