Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy analizy informacji
Efekt kształcenia:
Potrafi ocenić przydatność informacji oraz prawidłowo wskazać kolejne źródła informacji w celu uzupełnienia danych niezbędnych do opracowania produktu analitycznego.
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_U11
    Potrafi interpretować przepisy prawa i przeprowadzić ich analizę w kontekście funkcjonowania instytucji państwa oraz praw i wolności obywateli. Potrafi także stosować uzyskaną wiedzę teoretyczną i specjalistyczną dla usprawnienia działań na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli.