Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy analizy informacji
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie rolę i zadania analityka oraz potrafi prawidłowo prowadzić cykl pracy wywiadowczej.
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_U10
    Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną i specjalistyczną do interpretowania wybranych zjawisk społecznych w obszarze obowiązującego prawa i w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz formułować własne opinie.