Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ekologiczne systemy grzewcze
Efekt kształcenia:
Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii
Powiązania z KEU:
  • IKS1A_W03
    Dysponuje wiedzą na temat aktualnego stanu oraz kierunków rozwoju w zakresie koncepcji, technik i technologii wykorzystywanych dla kształtowania środowiska wewnętrznego i zewnętrznego przy zachowaniu ekonomicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz racjonalnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi i energią.
  • IKS1A_W04
    Ma wiedzę na temat monitorowania, identyfikowania stanu środowiska, uwarunkowań społecznych i gospodarczych, opisu zjawisk w nim zachodzących oraz zna metodologię rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie kształtowania środowiska wewnętrznego i zewnętrznego,