Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Ekologiczne systemy grzewcze
Efekt kształcenia:
Student potrafi dobrać optymalne źródło energii dla stawianych wymagań
Powiązania z KEU:
  • IKS1A_U03
    Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty i symulacje; projektować, wykonywać podstawowe instalacje oraz rozwiązywać zadania inżynierskie dla kształtowania środowiska wewnętrznego i zewnętrznego używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów.
  • IKS1A_U04
    Potrafi przeprowadzić wstępną ocenę projektów, instalacji inżynieryjnych oraz funkcjonowania istniejących rozwiązań z uwzględnieniem aspektów technicznych, ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.