Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Ekologiczne systemy grzewcze
Efekt kształcenia:
Student posiada umiejętność zaprojektowania systemu grzewczego wykorzystującego ekologiczne źródła energii
Powiązania z KEU:
  • IKS1A_U04
    Potrafi przeprowadzić wstępną ocenę projektów, instalacji inżynieryjnych oraz funkcjonowania istniejących rozwiązań z uwzględnieniem aspektów technicznych, ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.