Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Ustrój organów ochrony prawnej
Efekt kształcenia:
Potrafi prawidłowo wskazać organ właściwy dla ochrony naruszonych praw oraz środki służące takiej ochronie.
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_U11
    Potrafi interpretować przepisy prawa i przeprowadzić ich analizę w kontekście funkcjonowania instytucji państwa oraz praw i wolności obywateli. Potrafi także stosować uzyskaną wiedzę teoretyczną i specjalistyczną dla usprawnienia działań na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli.