Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Ustrój organów ochrony prawnej
Efekt kształcenia:
Umie samodzielnie podążać za zmianami prawa w przedmiotowym zakresie dla utrzymania optymalnego poziomu świadomości prawnej w sferze ustroju organów ochrony prawnej.
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_K01
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych;