Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wprowadzenie do kryminologii
Efekt kształcenia:
Potrafi określić specyfikę wybranych zjawisk przestępczych, ich przyczyny i uwarunkowania oraz prognozować zjawiska przestępcze w podstawowym zakresie
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_U10
    Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną i specjalistyczną do interpretowania wybranych zjawisk społecznych w obszarze obowiązującego prawa i w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz formułować własne opinie.