Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Wprowadzenie do kryminologii
Efekt kształcenia:
Umie samodzielnie podążać za rozwojem badań oraz zmianami koncepcji w przedmiotowym zakresie, dla utrzymywania niezbędnego poziomu kompetencji z zakresu kryminologii.
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_K04
    Ma świadomość znaczenia wiedzy interdyscyplinarnej w procesie opisu oraz wyjaśniania różnych procesów i zjawisk społecznych