Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wprowadzenie do ekspertyzy kryminalistycznej
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie problematykę w zakresie identyfikacji NN zwłok i szczątków ludzkich oraz podstawy prawne związane z tą problematyką
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_W09
    Zna i rozumie metody, narzędzia oraz techniki pozyskiwania informacji i danych pozwalających opisywać procesy i zjawiska społeczne