Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wprowadzenie do ekspertyzy kryminalistycznej
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie zagadnienia związane z badaniami osmologicznymi, w tym sposoby zabezpieczania śladów zapachowych i sposobów ich identyfikacji.
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_W10
    Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej, a także zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości;