Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wprowadzenie do ekspertyzy kryminalistycznej
Efekt kształcenia:
Potrafi podjąć działania związane z zabezpieczaniem śladów w miejscach popełnienia przestępstw oraz sposobów ich gromadzenia.
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_U10
    Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną i specjalistyczną do interpretowania wybranych zjawisk społecznych w obszarze obowiązującego prawa i w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz formułować własne opinie.