Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Wprowadzenie do ekspertyzy kryminalistycznej
Efekt kształcenia:
Jest przygotowany do podjęcia pracy w komórkach realizujących zadania z zakresu identyfikacji śladów, określania przyczyn ich powstawania, ustalania ich źródeł. Może pracować m.in. w służbach, instytucjach sądowych, ubezpieczycielach, placówkach naukowo-badawczych.
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_K04
    Ma świadomość znaczenia wiedzy interdyscyplinarnej w procesie opisu oraz wyjaśniania różnych procesów i zjawisk społecznych