Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Psychologia wpływu społecznego
Efekt kształcenia:
Potrafi znaleźć odniesienie posiadanej wiedzy z zakresu psychologii wpływu społecznego do bieżących zjawisk w świecie społecznym
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_K04
    Ma świadomość znaczenia wiedzy interdyscyplinarnej w procesie opisu oraz wyjaśniania różnych procesów i zjawisk społecznych