Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Psychologia wpływu społecznego
Efekt kształcenia:
Potrafi efektywnie współpracować zespołowo dla osiągnięcia określonego celu projektu
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_K03
    Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;