Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Psychologia przedsiębiorczości
Efekt kształcenia:
Potrafi zastosować posiadaną wiedzę w praktyce
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_U10
    Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną i specjalistyczną do interpretowania wybranych zjawisk społecznych w obszarze obowiązującego prawa i w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz formułować własne opinie.