Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Niezawodność systemów inżynierskich
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę z zakresu matematyki, statystyki i interpretacji danych niezawodnościowych.
Powiązania z KEU:
  • IKS2A_W01
    Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk ścisłych, inżynieryjno-technicznych, humanistycznych i pokrewnych w zakresie studiowanego kierunku studiów, przydatną do samodzielnego i zespołowego rozwiązywania złożonych zagadnień inżynierskich w kształtowaniu środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, a także racjonalnego gospodarowania zasobami i energią.
  • IKS2A_W05
    Ma pogłębioną wiedzę w zakresie aktualnie stosowanych metod identyfikacji, pomiarów i analizy stanu środowiska wewnętrznego i zewnętrznego oraz trendów rozwojowych w przyjaznym jego kształtowaniu, z uwzględnieniem najnowszych technik i technologii (w tym cyklu życia systemów technicznych i układów technologicznych) oraz zarządzania przedsiębiorstwem i środowiskiem.