Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Niezawodność systemów inżynierskich
Efekt kształcenia:
Student zna zagadnienia związane z zarządzaniem jakością, metodyką prowadzenia badań niezawodnościowych obiektów technicznych.
Powiązania z KEU:
  • IKS2A_W05
    Ma pogłębioną wiedzę w zakresie aktualnie stosowanych metod identyfikacji, pomiarów i analizy stanu środowiska wewnętrznego i zewnętrznego oraz trendów rozwojowych w przyjaznym jego kształtowaniu, z uwzględnieniem najnowszych technik i technologii (w tym cyklu życia systemów technicznych i układów technologicznych) oraz zarządzania przedsiębiorstwem i środowiskiem.