Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Niezawodność systemów inżynierskich
Efekt kształcenia:
Student posiada świadomość samokształcenia, nastawiony jest na poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych i jest świadomy znaczenia bezpieczeństwa własnego, współpracowników i nadzorowanych środków technicznych.
Powiązania z KEU:
  • IKS2A_K01
    Krytycznie podchodzi do swojej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych ze świadomością konieczności ustawicznego kształcenia; jest gotów w sposób przedsiębiorczy i kreatywny do samodzielnego poszukiwania nowych rozwiązań inżynierskich oraz zasięgnięcia opinii ekspertów w kształtowaniu środowiska, przedstawiania ich w sposób powszechnie zrozumiały.
  • IKS2A_K02
    Przestrzega zasad etyki zawodowej, jest gotów do ich propagowania w otoczeniu branżowym i społecznym; podejmuje działania zawodowe w sposób przedsiębiorczy i kreatywny z uwzględnieniem interesu publicznego, uwarunkowań środowiskowych, społecznych i kulturowych, z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.