Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Seminarium specjalistyczne
Efekt kształcenia:
Student ma poszerzoną wiedzę na temat kształtowania właściwości materiałów
Powiązania z KEU:
  • IMT2A_W02
    Ma poszerzoną wiedzę w zakresie metod obliczeniowych i narzędzi informatycznych niezbędnych do analizy wyników eksperymentów oraz projektowania materiałów i modelowania procesów.