Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Seminarium specjalistyczne
Efekt kształcenia:
Student potrafi określić działania konieczne do podnoszenia kwalifikacji w obszarze inżynierii materiałowej
Powiązania z KEU:
  • IMT2A_U01
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
  • IMT2A_U04
    Potrafi optymalnie dobrać metody i narzędzia służące do rozwiązania zadań typowych dla inżynierii materiałowej uwzględniających kryteria doboru materiału i procesu wytwórczego
  • IMT2A_U02
    Potrafi dobrać odpowiednie narzędzia komputerowe do rozwiązywania zagadnień technicznych