Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Seminarium magisterskie
Efekt kształcenia:
Potrafi określić działania konieczne do podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia w obszarze tematyki realizowanej pracy magisterskiej
Powiązania z KEU:
  • TCH2A_U01
    Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do wykonywania zadań, oceny zagrożenia podczas wykonywania badań, formułowania i rozwiązywania złożonych problemów, dokonania oceny i krytycznej analizy posiadanych informacji oraz istniejących rozwiązań technicznych
  • TCH2A_U04
    Absolwent potrafi zaprojektować aparaturę chemiczną lub proces technologiczny z wykorzystaniem technik analitycznych i przybliżonych, zgodnie z metodologią BAT
  • TCH2A_U05
    Absolwent potrafi zaprojektować i wykonać zestawy do procesów technologicznych używając odpowiednich technik, metod i materiałów