Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wprowadzenie do kryminalistyki
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie genezę, miejsce i znaczenie współczesnej kryminalistyki w procesie wykrywczym oraz w zapobieganiu przestępstwom
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_W08
    Zna i rozumie normy prawne oraz etyczne, w oparciu o które funkcjonują instytucje oraz postępują funkcjonariusze i pracownicy systemu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz wymiaru sprawiedliwości. Zna i rozumie podstawowe pojęcie z zakresu wskazanych dziedzin prawa oraz ich wzajemne interakcje, a także ich znaczenie dla praw i wolności jednostki
  • NKT1A_W09
    Zna i rozumie metody, narzędzia oraz techniki pozyskiwania informacji i danych pozwalających opisywać procesy i zjawiska społeczne