Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wprowadzenie do kryminalistyki
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie podstawowe zagadnienia oraz problemy z zakresu badań i szeroko rozumianych czynności kryminalistycznych oraz problematyki zapobiegania przestępczości
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_W09
    Zna i rozumie metody, narzędzia oraz techniki pozyskiwania informacji i danych pozwalających opisywać procesy i zjawiska społeczne