Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wprowadzenie do kryminalistyki
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie zarówno możliwości, jak też kontrowersje związane ze stosowaniem nowych technologii dla potrzeb procesu wykrywczego
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_W09
    Zna i rozumie metody, narzędzia oraz techniki pozyskiwania informacji i danych pozwalających opisywać procesy i zjawiska społeczne