Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wprowadzenie do kryminalistyki
Efekt kształcenia:
Potrafi wyrazić oraz uzasadnić własną opinię co do potrzeby zastosowania odpowiednich działań kryminalistycznych dla ustalenia charakteru i ewentualnego sprawcy przedstawianych zdarzeń mogących okazać się przestępstwem.
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_U10
    Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną i specjalistyczną do interpretowania wybranych zjawisk społecznych w obszarze obowiązującego prawa i w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz formułować własne opinie.
  • NKT1A_U11
    Potrafi interpretować przepisy prawa i przeprowadzić ich analizę w kontekście funkcjonowania instytucji państwa oraz praw i wolności obywateli. Potrafi także stosować uzyskaną wiedzę teoretyczną i specjalistyczną dla usprawnienia działań na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli.