Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Wprowadzenie do kryminalistyki
Efekt kształcenia:
Jest zdolny do samodzielnej współpracy z przedstawicielami organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości, a także pionów bezpieczeństwa w sektorze prywatnym, w zakresie zdarzeń leżących w sferze ich zainteresowania.
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_K04
    Ma świadomość znaczenia wiedzy interdyscyplinarnej w procesie opisu oraz wyjaśniania różnych procesów i zjawisk społecznych