Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wentylacja wybranych obiektów podziemnych
Efekt kształcenia:
Student dysponuje wiedzą związaną z systemami systemów bezpieczeństwa w tunelach i innych obiektach podziemnych.
Powiązania z KEU:
 • BUD1A_W06
  Zna podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia obiektów budowlanych oraz innych systemów technicznych.
 • BUD2A_W01
  Posiada wiedzę z zakresu wybranych działów nauk ścisłych i przyrodniczych przydatną do formułowania, analizy i rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem procesów budowlanych, w tym z użyciem specjalistycznego oprogramowania.
 • BUD2A_W05
  Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej, zna i stosuje przepisy prawa budowlanego.
 • BUD2A_W06
  Zna procesy zachodzące w cyklu życia obiektów budowlanych oraz innych systemów technicznych.